การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 และ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง