กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ