รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย)
สามารถยื่นเสนอรายชื่อครูด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยสามารถติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อครู หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โทร. 045 826 500

Facebook : คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก https://www.pmca.or.th/thai/?p=11530