แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ (สควค.) เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ
หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  นั้น  >>>> รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

เนื่องจากข้อความในประกาศฉบับดังกล่าว รายละเอียดกำหนดการมีการคลาดเคลื่อน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษจึงขอแก้ไขประกาศดังนี้

ข้อความเดิม

แนบท้ายประกาศ

๑.ปฏิทินการดำเนินการ “รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕”

ขอแก้ไขข้อความ เป็นดังนี้

แนบท้ายประกาศ

๑.ปฏิทินการดำเนินการ “รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕”

นอกนั้นคงเดิม

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง