โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษา ในการนี้ นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นผู้บริหาร ครู ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะ ฯลฯ ณ บริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดหลวงวิทยา และบริเวณพื้นที่วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ