กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 24 ส.ค.65 นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ นายพูลศักดิ์  ตุลวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ได้นำคณะครู และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วย