ขนาดตัวอักษร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
    โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
    ดาวน์โหลด
  • โครงการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
    โครงการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
    ดาวน์โหลด
Top