ขนาดตัวอักษร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • นโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    นโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ดาวน์โหลด
  • แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร สป.ศธ.
    แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร สป.ศธ.
    ดาวน์โหลด
Top