ขนาดตัวอักษร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2565
  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2565
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 2565
  สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 2565
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2565
  สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2565
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือนก.พ. 2565
  สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือนก.พ. 2565
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565
  สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2564
  สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2564
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2564
  สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2564
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2564
  สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2564
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม-เมษายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม-เมษายน 2564
  ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563
  ดาวน์โหลด
Top