การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่งที่จะตำเนินการคัดเลือก  ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเตือนอันตับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท หรือขั้น 15,800 บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว  ให้นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เข้ารับรายงานตัวโดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง