สื่อสังคมออนไลน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เพจ Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
Line Official Account สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
YouTube สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ