ประชุมหารือการจัดการแสดงบนเวทีกลาง งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ พ.ศ. 2566