ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2565 อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ พ.ศ.2565 จำนวน 113 ราย และย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลจำนวน 2 คู่ รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง