รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอน ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง