ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

วันที่ 19 ต.ค.2565 เ่วลา 09.00 น. นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง เข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร