การเรียกบรรจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การเรียกบรรจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 5)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ
รอบที่ 5 จำนวน 11 กลุ่มวิชา จำนวน 86 อัตรา ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระโต ถนนรัตนวงษา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

 

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง